Anasayfa > Haberler >İleri İtaat Eğitimi

İleri İtaat Eğitimi

İleri İtaat Eğitimi

Köpek eğitimi belirli bir sistem eşliğinde sıralamaya göre hareket edilmesi gereken ve bu şekilde uygulandığı takdirde büyük oranda başarının sağlandığı bir eğitim olmaktadır. Köpek itaat eğitimlerinin bir aşaması olan ileri itaat eğitimi, temel itaat eğitiminden sonra gelen bir eğitimdir. Köpeklere verilen eğitimleri sırasıyla gerçekleştirmek en önemli kurallardan biridir. Bu nedenle köpek itaat eğitimlerinden ilk sırada yer alan temel itaat eğitiminin verilmesinden sonra uygulanabilen bir eğitim olan ileri itaat eğitiminin sonrasında da sırasıyla işaret dili eğitimi ve davranış dili eğitimi olarak devam etmektedir. Bu hiyerarşiyi takip etmek, köpek eğiticilerinin asli görevlerindendir. Bu nedenle ileri itaat eğitiminin öğretilmesindeki ilk kriter temel itaat eğitimin öğretilmesidir.

Temel İtaat Eğitimi Nedir?

Köpek itaat eğitimlerinin ilk ve en önemli aşaması olan temel itaat eğitimi, köpeğin kayışını bırakmadan verilen komutların köpek tarafından kabul edilerek yerine getirilmesidir. Özellikle dışarı çıkıldığı zaman kontrol edilmesi açısından büyük önem taşıyan temel itaat eğitimi, tasmalı eğitim olarak tanımlanmaktadır.

İleri İtaat Eğitimi Nedir?

Temel itaat eğitimi sonrasında gelen ileri itaat eğitimi ise, köpekte tasma veya kayış olmamasına rağmen köpeğin verilen komutları istekli bir şekilde uygulamasıdır. Bu yönüyle ileri itaat eğitiminin temel itaat eğitiminden farkı tasmasız eğitim olarak değerlendirilmesidir.

İleri İtaat Eğitimin Amacı

Köpeğin serbest bir şekilde kendi isteğine göre hareket etmesini sağlayan ileri itaat eğitimi, 9 – 12 ay arasında verilen ve 4 hafta süren bir eğitim olmaktadır. İleri itaat eğitiminin esas hedefi, köpekte herhangi bir bağımlılık yaratacak tasma, kayış, yular gibi objeler olmadan temel itaat eğitiminde öğretilen komutları istekli bir şekilde gerçekleştirmesidir. Bunu gerçekleştirmesiyle köpek, şehir hayatına daha rahat uyum sağlamakta ve sahibiyle dışarı çıktığı takdirde tasma olmadan verilen komutları yerine getirerek hem sahibinin işini kolaylaştırmakta hem de sosyal hayatta büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca sahibinin verdiği komutları herhangi bir nesne olmaksızın yerine getiren köpek ile daha ileri bir dostluk ilişkisi kurulması da mümkün olmaktadır.

İleri İtaat Eğitimi Komutları

İleri itaat eğitimindeki en önemli ayırıcı özellik, köpeğe komutlar verilirken ve köpek bu komutları yerine getirirken herhangi bir tasma, kayış gibi bağımsız oluşunu engelleyecek faktörlerin olmamasıdır. İleri itaat eğitiminin komutlarının ilk aşaması olan yanımda komutu, köpeğin sahibinin yanında tasma veya kayış olmaksızın takip ederek ve göz teması kurarak uyum içinde yürümesi şeklindedir. Bir sonraki komut olan otur komutu, sahibiyle yürüyen köpeğin sahibinin durmasıyla herhangi bir komut beklemeden durması ve oturması şeklinde olup başka durumlarda da sahibinin bir defa söylenen otur komutuyla birlikte bunu yerine getirmesidir. 

Yat komutu, köpeğin sahibinin bu komutu vermesiyle birlikte tek bir defa söylenmesi sonucu istekli bir şekilde komutu yerine getirmesidir. Bir diğer komut olan bekle komutu, köpek oturma ya da yatma pozisyonunda iken sahibi tarafından bu komutun verilmesiyle birlikte en fazla yarım köpek boyu hareket etmesine izin verilmesidir. Bu komutun eğitimi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de bekleme komutu sonrasında beklemeye başlayan köpeğin sahibiyle göz temasını kesmemesi ve sahibinin hareketlerini takip etmesidir. Dön komutu ile köpek, sahibinin solundan sağına doğru 360 derece dönerek sahibinden uzaklaşmadan hareket etmesi şeklinde olmaktadır. Kalk komutu, yat komutu verilen köpek bu komutu eksiksiz bir şekilde uyguladıktan sonra kalk komutuyla birlikte oturması ve yanımda komutuyla beraber yürümeye başlaması şeklinde öğretilmektedir. 

Köpeklere Verilen Diğer Genel Komutlar

Gel komutu, bekleyen köpeğin yaklaşık 20 adım ilerisine giden sahibinin dönüp köpeğe bu komutu vermesi sonucu köpeğin istekli bir şekilde koşarak sahibinin yanına gelerek oturması şeklindedir. Atla komutu, eğitim parkurunda bulunan ve köpeğe zarar vermeyecek şekilde olan atlama tahtalarının önüne gelen köpeğe sahibinin bu komutu vermesiyle birlikte atlayan köpek, her bir tahtada tekrar bu komutun verilmesi sonucu komutu yerine getirmektedir. Aport ve bırak komutlarında ise uzak bir noktaya sahibi tarafından ayılan objenin düştüğü yere giderek aramaya başlaması için aport komutu verilmekte ve objeyi bulmasından sonra da sahibinin yanına objeyle gelerek bırak komutu ile objeyi sahibine vermesi şeklindedir.      

İleri İtaat Eğitiminin Sonucu  

Temel itaat eğitimiyle birlikte köpeğin sahibi ile başlayan ilişkisinin gelişmesi, tasma, kayış gibi objeler olmadan verilen komutlarla gerçekleştirilen ileri itaat eğitiminde daha ileri düzeye ulaşmaktadır. Bu nedenle insancıl hayvanlar olan köpeklerle ortak bir iletişim dili ve güven bağı oluşturmak daha kolay bir hale gelmektedir.

 

 

Yorum Yapın

whatsapp WhatsApp telefon Hemen Ara